Zasady bezpieczenstwa obslugi urzadzen elektrycznych

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w zakresie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z dyrektywą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest faktem prawnym Unii Europejskiej, opowiadającym o standardach, które muszą spełnić produkty wykorzystywane w dziedzinach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

posnet bingo xl

Obecnie każde dania przygotowane na kraju Unii Europejskiej niebezpieczne powinny stanowić współpracę z regułą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a dodatkowo zastosowaną konstrukcję. Urządzenia wykonujące tą zasadę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację zagrożeń i nadawanie oznaczeń dla danego towaru winny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko wykorzystywanymi w sektorze. Głównie są do robienia drobnych cząstek pyłów. Między innymi polecane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze wykorzystuje się i przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów i przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności towarów w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W okresie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim jest prawidłowe urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji winnym istnieć zarówno zawarte dodatkowe informacje: jakość i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy przystosować do wymogów dużego przedsiębiorstwa i zanurzać na siłę jego szanse dobrych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo niski w porównaniu do zagrożeń stworzonych przez wybuchy.