Zarzadzanie sieciami miedzyorganizacyjnymi

Zintegrowany system sprzedaży detalicznej został opracowany, nosząc na sprawy organizacje zarządzające dużymi sieciami sprzedaży. Prawe i efektywne zarządzanie sieciami sprzedaży to kluczowe wyzwanie. Korzystanie spośród takiego systemu umożliwia kadrze menedżerskiej wstęp do indywidualnych analiz i reklamy zarządczych.

Zwykłym ludziom program dostarczać ma dobre narzędzie, pozwalające na efektywną działalność na wszelkich stanowiskach. Przez system sprzedaży jesteśmy możliwość całościowo wdrożyć najnowsze rozwiązania na wszelkie etapy w biurze. Czerpiąc z planu jesteśmy ofertę w twórz różnorodny usprawnić zarządzanie organizacji, zaczynając od sprzedaży detalicznej, poprzez dystrybucję, logistykę i rachunkowość, wychodząc na prowadzeniu. Poprzez szereg ogromnych możliwości program sprawdza się w jakiegokolwiek rodzaju sieciach sprzedaży, stawiających się z kilkunastu, po kilkuset sklepów. Doskonale zbiera się więcej w niewielkich sieciach sprzedaży. Nieograniczone pole działania systemu sprzedaży detalicznej daje możliwość obsługi wszystkich obszarów działalności sieci sprzedaży.

W jego skład wchodzą kolejne elementy:

długi i wielobranżowy system sprzedaży detalicznej, moduł Manager, którego poleceniem jest polecanie, projekt centralnego zarządzania magazynami i dystrybucją, mówi on także za jak najistotniejsze wykorzystanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Program jest i specjalistyczny, zintegrowany system finansowo-księgowy i personalno-płacowy, który za zadanie jest dać kompleksową obsługę wszystkich procesów zarządzania siecią sprzedaży detalicznej.

System sprzedaży detalicznej jest i wiele udogodnień dla użytkowników. Umożliwia wiele funkcji, które ułatwią dokonanie zakupu. Wymienić można szereg zalet m.in. multimedialne stanowiska samoobsługowe dla klientów, które przez zeskanowanie kodów kreskowych umożliwiają dokonanie szybkiej płatności za produkty.