Zagrozenie wybuchem strefa 2

Początki toż bardzo groźna rzecz w praktycznie wszystkim przedsiębiorstwie przemysłowym. Tam, gdzie buduje się prace wymagające użycia wielkich maszyn, które z kolei wykorzystują prawa fizyki i substancje chemiczne do naszej roli, tam zachodzi duże ryzyko zaistnienia wybuchu.

Jakie działanie jest system zabezpieczenia przed atakiem
Na szczęście dzisiaj wprowadzany do takich przedsiębiorstw wymaga być explosion safety system, czyli system bezpieczeństwa przed wybuchem. Przylega do nich przede każdym tłumienie wybuchu, poprzez procesy finansowe oraz chemiczne zachodzące w urządzeń odpowiedzialnych za to zabezpieczenie. Stanowią wtedy mechanizmy dosyć uciążliwe w postępowaniu, ale ważne, że robiące. Dają one w chwilę wykryć zagrożenie wybuchem, a ponadto zminimalizować jego końce.

 

http://erp.polkas.pl/system-business-intelligence/Business Intelligence | Systemy ERP | POLKAS

Co w wypadku awarii maszyny?
Zakłady produkcyjne wykorzystują gigantyczne maszyny, a czasem rozwoje i kompleksy maszyn, z których ciężko oczekiwać, żeby były wygodne niczym zabawka dla niemowlaka. Przy właściwym użytkowaniu powinny działać bezawaryjnie, jednak zdarzyć się może, że jakiś fakt tego projektu ulegnie przegrzaniu czy pęknięciu, a zatem już tylko krok od pełnowymiarowej tragedii jaką jest wybuch nie tylko maszyny, ale i wszystkiego, co widzi się dookoła. Łatwo przewidzieć, jakie zyski że mieć mały wybuch w obszarze samej maszyny – zatrzymanie procesu produkcji, ewakuacja ludzi oraz wstrzymanie produkcji do czasu naprawienia maszyny i usunięcia szkód. Straty w takim wypadku idą w setki tysięcy, i nawet milionach złotych. Dlatego jeszcze nie jest co oszczędzać fałszując dokumenty bezpieczeństwa przeciwwybuchowego wyłącznie dla stwarzania pozorów przed jednostkami monitorującymi i wybierającymi konsekwencje prawne. Zainwestowanie w czyste systemy zabezpieczające ryzykowne maszyny czy substancje, to uważanie zagrożeń, które potrafią spowodować katastrofalne straty materialne, i oczywiście uszczerbek na zdrowiu ludzi.