Wodociagi falenica

Chcenia w kierunku ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy zmuszają producentów i klientów akcesoriów do zapewnienia maksymalnej hermetyzacji urządzeń oraz instalacji ciśnieniowych i bezpieczeństwa ich przed nagłym skokiem ciśnienia. Stąd jeszcze bardziej przystępne stoi się dawanie w urządzeniach płytek bezpieczeństwa.

Płytki bezpieczeństwa (lub tzw. bursting discs) zabezpieczają aparaty i dania przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem ciśnienia. Producent wybierając artykuł do budów płytek, bierze pod uwagę dodatkowe elementy: - ich moc chemiczną - najbardziej rozpowszechnionym materiałem z którego są robione płytki, jest stal nierdzewna, - ich forma temperaturową, - oraz trwałość płytki - ma się tu pod uwagę wytrzymałość płytki na ciśnienie podczas procesu również jego kolei w okresie, temperaturę i składniki chemiczne. Te informacje wykonują z kolei orientację użytkownikowi płytek bezpieczeństwa, co do guście płytek, które potrafi wdrożyć oraz momentu ich stosowania. Stanowi wtedy bardzo charakterystyczne, gdyż przedwczesna wymiana płytek może skończyć proces pracy i dać niepotrzebne straty. Wykonywany jest więcej inny typ płytek tzw. płytki bezpieczeństwa dwukierunkowe. Płytki obecne są zaprojektowane tak, aby chronić zbiornik jednocześnie przed podciśnieniem jak i nadciśnieniem. Dzięki swojej złożonej konstrukcji płytki zapewniają stabilność pracy urządzenia oraz zapewniają gwarancja użytkowania, dzięki wmontowanemu czujnikowi, który zawsze monitoruje pracę płytki bezpieczeństwa w obydwu kierunkach. Producenci dają te kombinację, liczącą na tym, że płytka bezpieczeństwa realizowana jest przed zaworem bezpieczeństwa. Tego rodzaju rozwiązanie ma duże zalety ponieważ: - zapewnia całkowitą szczelność, - zabezpiecza zawór bezpieczeństwa przed korozją także zagranicznymi elementami chemicznymi, - daje szansa wykonania zaworu bezpieczeństwa z tańszych materiałów. - nie jest konieczność natychmiastowego przestoju urządzenia po zadziałaniu płytki bezpieczeństwa, - w razie potrzeby istnieje możliwość kontroli ciśnienia zadziałania zaworu bezpieczeństwa bez potrzebie jego demontażu. Poza tym krótki bezpieczeństwa potrafią być kierowane wszędzie tam, gdzie potrzebne jest zachowanie sterylnych warunków pracy urządzenia, ponieważ spełniają wszystkie zasady bezpieczeństwa.