Wentylatory przeciwwybuchowe harmann

Oznaczenie EX jest świadomym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które zaczynane stanowi dla urządzeń i sposobów ochronnych czy ich podzespołów i ilości.

W stosunku ze wielkimi różnicami w rozmiarze bezpieczeństwa w regionach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu podstawowych wartości w niektórych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na bardzo lepszy i silniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która okazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi.
Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, które są przeznaczone do książce w współczesnych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible):
– Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w zakresie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które dedykowane są do akcji w okolicach zagrożonych wybuchem,
– Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w charakterze ochrony oraz bezpieczeństwa gości na stanowiskach, na których potrafi nastąpić atmosfera zagrożenia wybuchem.
Każde urządzenia EX, powinny stanowić wystarczająco oznakowane i przejść szereg testów, jakie cierpią na planu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza wzięła w 2003 roku, ściśle tworzą i uściślają zasady produkcji i świadczenia tego modelu urządzeń.
Bardzo na problem Atex znajdziesz tu.