Wentylacja strumieniowa

Comarch praca

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje wielkie zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja musi być spowodowana razem z obecnymi normami zawartymi w dyrektywie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja i ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać skuteczne formy ochrony instalacji przed wybuchem musimy zidentyfikować, a także uznać jej najsłabsze punkty. W tym obiekcie przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na momencie wykonawczym. Dokument ten posiada dla przedsiębiorstwa biorącego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich zastosowaniu do projektu zostanie przygotowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Ograniczenie ryzyka wybuchu W charakteru zmniejszenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w tworzonych instalacjach, stosowane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady przeznaczone do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z istoty pracy nie jest dodatkowe by do samego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Stąd te, razem z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania wykonywane są w sposobie „pod klucz”. Oznacza to, iż specjaliści biorą całkowitą odpowiedzialność za kompleksową realizację każdego z okresów inwestycji – od projektu, przez produkcję wszystkich elementów systemu, po montaż oraz uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został zamontowany na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a także skuteczności odpylania. Zadania te przynoszą pożądany rezultat finansowy, a przede wszystkim dodają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świata.

Skuteczne, a jednocześnie bardzo efektywnie Materiał filtracyjny jest najważniejszy czynnik skutecznej, i tymże jedynym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Odpowiednio dobrany gwarantuje wysoką czystość odpylonego powietrza nie mając pod uwagę warunków pracy. Tak dlatego inżynierowie za wszystkim razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.