Uszkodzenie sprzetu przez pracownika

Bezrobotni, zapisani w urzędach pracy mogą tworzyć na 40 tys. zł dotacji, jeśli zdecydują się na otwarcie działalności gospodarczej. Procedura nie jest zbyt skomplikowana, a wysokość dofinansowania motywuje do przyjęcia ryzyka.

Jednak, aby zaczęta praca przyniosła wymarzony rezultat należy dokładnie się przygotować. Wybierając branżę, sporządzając biznesplan należy uwzględnić wszystkie obciążenia publicznoprawne które potrzeba będzie kupować oraz dodatkowe obostrzenia wychodzące z ustaw podatkowych.

Dokonując rejestracji należy dokładnie określić rodzaj prace gospodarczej jaka będzie wiedziona, formę opodatkowania oraz zarejestrować się do ZUS. Mając ułatwienia do płacenia składek na preferencyjnych warunkach w tekście ZUA należy wpisać symbol 05700. Niższe raty na ZUS można opłacać przez 24 miesiące.

Rodzaj prac gospodarczej, robionej na sytuacja osób fizycznych określi termin instalacji kasy fiskalnej. W wybranych przypadkach kasę należy zainstalować przed dokonaniem pierwszej sprzedaży, w przyszłych w specjalnym terminie, a w innych przypadkach po spełnieniu określonego obrotu. A już wcześniej trzeba rozglądnąć się za dobrym urządzeniem. Kraków kasy fiskalne oferuje szeroki wachlarz modeli urządzeń fiskalnych, odpowiednio dostosowanych do wybranych branż.

Rejestracja kasy fiskalnej przebiega dwuetapowo. Najpierw należy poinformować właściwy urząd skarbowy o zamiarze instalacji fiskalnej – czas tenże nie jest oczywisty, tak to zawiadomienie można wrzucić w urzędzie nawet dzień przed instalacją. Wtedy w ciągu 7 dniu po instalacji, należy poinformować urząd, że kasa została zainstalowana. Jeżeli kasę fiskalną zainstalowano w obecnym terminie, złożono odpowiednie dokumenty do urzędu można się starać o zwrot poniesionego nakładu na zakup, w wysokości 700 zł, nie więcej jednak niż 90% wartości kasy.

Inna ważna decyzja dotyczy podatku VAT. W wybranych wypadkach warto zapisać się jako podatnik VAT, czasami konieczna jest zwłoka przynajmniej do punktu przekroczenia określonych obrotów – tj. 150.000 zł. W poszczególnych branżach, np. handel paliwami lub metalami odpowiednimi nie jest dróg z użycia ze zdjęcia, więc z dniem rejestracji działalności gospodarczej należy zapisać się na papieru VAT-R.