Umowa o system informatyczny

Program comarch altum to oprogramowanie klasy ERP (ang. enterprise resource planning). Działa on zamierzanie zasobów przedsiębiorstwa. Dzięki temu istnieje możliwe efektywne wykorzystanie zasobów firmy. Na zbytu widoczne są różne wersji systemów informatycznych:
– modułowe zbierające się z innych pod programów współdziałających ze sobą
– zintegrowane czyli stanowiące jedną aplikację wraz z bazą danych

Najpopularniejsze moduły grają w poniższych obszarach biznesowych:
– gospodarka magazynowa
– zarządzanie środkami trwałymi
– śledzenie statusu bieżących dostaw
– planowania sprzedaży i sztuce
– zarządzaniu informacjami z klientami
– księgowość i finanse
– zarządzanie kadrami firmy
Platforma Comarch ERP Altum skierowana jest do biur wymagających specyficznego rozwiązania do kwestii zarządzania. Materiał ten obdarowuje się idealnie do robienia firm zewnętrznych. Inne rynki w jakich aplikacja znajdzie swoje wykonanie to sieci sprzedaży czy organizacje zarządzające wieloma różnymi podmiotaproxymi. Platforma udostępnia wiele stylów natomiast istnieje w sumy dobrana do środki firm funkcjonujących na wielu rynkach międzynarodowych. Ważną cechą oprogramowania Comarch Altum jest szansę automatyzacji ciężkich i rutynowych codziennych zadań. Inną alternatywą jest urządzenie do podejmowania autonomicznych decyzji na zasadzie analiz bieżących raportów. Program zbiera się również w biurach o jednolitej strukturze jak również bardziej złożonej – rozproszonej. Cechą wyróżniającą jest szansę prowadzenia kilku marek w ramach jednego systemu ułatwiając i ujednolicając zarządzanie. Wielofirmowość oparta jest o hierarchiczną strukturę, gdzie sama spółka jest priorytetowa i ma pod sobą inne podmioty. Nadrzędne przedsiębiorstwo posiada pełen dojazd do każdych wiedz nowych firm. Z obecnego stanu możliwe jest chronienie i zarządzanie interakcją pomiędzy nimi. Podstawa jest opracowana na zbyty zagraniczne. Została ona nauczona w takich regionach jak Francja, Niemcy czy Dania. Program ma pod uwagę lokalne przepisy administracyjne i prawne. Odpowiadam to dobrą integrację i nauczenie w kolejnym państwie. Przykładem firm zagranicznych, które wdrożyły projekt są Auchan, Chretien i Brodr Jorgensen. Program comarch altum demo jest czynny do ściągnięcia i sprawdzenia za darmocha na kartce producenta.