Tlumacze literatury hiszpanskiej

Jestem tłumaczem, tworzę na dużo innych płaszczyznach, zarówno tłumaczę symultanicznie, kiedy i osiągam się przekładem literackim. Najczęściej a moja funkcja to tłumaczenie tekstu, z listy umów cywilno-prawnych czy innych urzędowych dokumentów. Wolę jednak tłumaczenia literackie, bo sprawiają mi one wiele radości.

Skupienie i koncentracja Kiedy planuję wykonać tłumaczenie tekstu literackiego, przede wszystkim staram się zachować pełną koncentrację. Wyłączam telefon, nie przeglądam stron internetowych - najważniejszy jest to dla mnie tekst. Istotny jest bowiem nie tylko doskonały przekład, tylko również przeznaczenie walorów literackich. To niemożliwe zadanie, ale daje ogromną satysfakcję. Kiedy ujawnia się, że moje tłumaczenie tekstu literackiego zyskuje uznanie, jestem wielkie dobro i radość prawie tak istotną, jakbym jedna była autorką tego artykułu. Są tak takie teksty, których przedstawianie nie daje mi radości, pomimo tego, że są literackie. Mówi to dwóch rodzajów: po pierwsze, nie znoszę tłumaczyć harlequinów, ponieważ nuży mnie fabuła, a literacka zaletę takiego tekstu jest właściwie żadna. Po drugie, nie cierpię tekstów populistycznych i politycznych.

Pozycja w zakładu

Oczywiście mimo moich uprzedzeń każde tłumaczenie tekstu wykonuję bardzo spokojnie i chce mi na stałym oddaniu założeń oryginału. Czasem istnieje zatem trudne, niemniej nigdy się nie poddaję i dążę do końca. Daje się, że muszę odłożyć tekst na pewien do szuflady i wrócić do niego później. W własnej książki doceniam to, że umiem ją działać, realizując w bloku. Każde bowiem tłumaczenie tekstu odda się wykonać zdalnie, a nowoczesna technika pozwala mi do ostatniego wszystkie niezbędne narzędzia. Dysponuję wszystkimi możliwymi słownikami, a internet pozwala na badanie wielu informacji. Jednak tworząc w budynku, należy wspominać o samodyscyplinie, bowiem książka w lokalu rozleniwia. Trzeba narzucić sobie jakiś rygor i swoje stanowiska służyć jak należy. Każde tłumaczenie dokumentu jest ważne i do wszystkiego powinien podejść z racją, jak byśmy dopiero zaczynali pracę. Źródło: