Technologia gastronomiczna egzamin

Dyrektywa ATEX zwana też Dyrektywą nowego rozwiązania jest materiałem, którego priorytetowym projektem jest zbliżenie przepisów prawych państw członkowskich Unii Europejskiej w kierunku systemów ochronnych oraz urządzeń, które przyjmowane są w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Informacja ta przede wszystkim określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, szerokie obszary wyrobów, a jeszcze sposoby wykazywania zgodzie z pewnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Istotną wartość w dyrektywie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania współprac z zastrzeżeniami bezpieczeństwa. Zgodnie z regułą, że materiał jest zgodny z regułą to domniemywa się jego synchronizacja z pierwszymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń oraz sposobów ochronnych stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem wydobywają się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, myśleniu i formie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach wypływających z działań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa i integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Razem z zaleceniami producent musi wspominać o tym aby zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez akcesoria oraz style ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Urządzenia a sposoby ochronne powinny żyć tak skonstruowane, aby jak najlepiej zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny stanowić konstruowane ze nauką wiedzy technicznej. Również części i podzespoły urządzeń muszą działać bezpiecznie i zgodnie z informacją producenta. Wszystkie urządzenie, system ochronny i aparatura powinno posiadać oznaczenie CE. Materiały stosowane do sieci urządzeń czy systemów ochronnych nie potrafią być łatwopalne. Pomiędzy nimi a pogodą nie mogą zachodzić żadne reakcje, jakie potrafiły wywołać potencjalny wybuch. Dania a systemy ochronne nie mogą sprawić uszkodzenia lub innych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, że w skutku ich dodawania nie powstaną zbyt wysokie gorączki i promieniowanie. Nie potrafią tworzyć zagrożeń elektrycznych także nie mogą wpływać sytuacji niebezpiecznych.