Szkola jezykowa a obowiazek kasy fiskalnej

Zarządzamy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy zastosowaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą zapłacić w walucie obcej, zwłaszcza w euro. Czy ewidencja na kasie fiskalnej w dalekiej walucie jest możliwa?

W związku z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do robienia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszelkiej sprzedaży, a i do wydawania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, podobnie jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który powoduje dane, jakie powinny znajdywać się na rachunku fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, które wymagają robić kasy rejestrujące zapisane są jednak w dziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w treść § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w biznesie powinien mieć m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, bądź jej skrótu, a dodatkowo zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty i czasu zmiany; zapisania daty a czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w zagranicznej walucie w pamięci fiskalnej, a i przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia zgodnie z daniem kursu i rozliczeniem zapłaty musi być ustalony na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych jednostek; przeliczenie musi zostać wykonane z czułością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Specjalnie do oznaczenia skrótu nazw walut obcych bierze się oznaczenia, które są używane przez Nasz Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma zamiar prowadzić sprzedaż towarów na sytuacja konsumentów, którzy uiszczają opłatę w walutach obcych, to co do zasady, musi umieć kasę fiskalną, urządzoną w pozycję, która zapewni przeliczenie kursu walut.

Z form, jaka została określenia w pytaniu można wywnioskować, iż stawka za zakupione produkty tworzy być leczona w euro, w toku kiedy wartość transakcji będzie uwidoczniona w złotówkach. Przepisy, które działają VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy przyznać do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.