System mrp i mrp ii

System MRP, czyli planowania zapotrzebowania materiałowego (z ang. Material Requirements Planning) jest systemem procesów będących do tworzenia zapotrzebowania na zasoby materiałowe, do jakich zdaje się surowce, komponenty i materiały. Trzyma on zbyt zadanie obliczyć precyzyjną ilość potrzebnych produktów oraz zaplanować terminarz dostaw w taki metoda, aby przewidzieć zmieniający się popyt na targu. MRP zwykle jest pobudzany przez dobre systemy informatyczne.

Nadrzędnym celem systemu MRP jest ograniczenie nakładów finansowych na realizację w określonym przedsiębiorstwie czy firmie. Ma się to m.in. poprzez optymalizację zapasów. Dokonuje się bowiem do MRP informacje o ułożonej w najściślejszym okresie czasu produkcji albo zapotrzebowaniach na wyroby już gotowe. Na racji tych informacji system rozplanowuje produkcję poszczególnych elementów i transport towarów oraz podzespołów. System pozyskuje znane z trzech głównych źródeł: BOM-ów materiałowych (Bill of materials), stanów zapasowych oraz harmonogramu procesu produkcji. Efektem pracy MRP jest ściśle rozpisany plan sztuki oraz układ zamówień. Chcenie wtedy ważna przeprowadzić zarówno wprzód, jak również wstecz. System określa orientacyjny czas pracy a czas dostawy. W końca funkcjonowania MRP następuje optymalizacja kosztów, czasu pracy oraz wzrost opłacalności.
Do pierwszych zadań systemu MRP należy redukcja zapasów, optymalne wykorzystanie posiadanej infrastruktury produkcyjnej, dokładne określenie czasu dostawy materiałów i środków, obliczenie kosztów produkcji, opieka i monitoring etapów pracy i duże reagowanie na cały występujące w urzędzie zmiany.
Zanim dużą popularność zdobył system MRP na targu do prowadzenia zapasami stosowano pozostałe metody np EQQ i ROP/ROQ. Dopiero w roku 1964 Joseph Orlicky opracował pierwszy system Mienia potrzeb materiałowych (w skrócie MRP). Jako główna wdrożyła go obok siebie firma Black&Decker. Metoda ta spora się bardzo zdolna i bezpieczna, stąd już 10 lat później była z przeznaczeniem w mało 150 przedsiębiorstwach. W roku 1980 istniałoby zatem szybko około 8 tysięcy firm.
Głównym celem systemów MRP jest dokładna kontrola procesu produkcyjnego firmy funkcjonujących w medium produkcyjnym. Na podstawie zamówień klientów przedstawia on w której ilości należy wytworzyć efekt końcowy.