Swobodny przeplyw towarow i uslug w ue

kasy fiskalne krakówDobre i sprawdzone kasy fiskalne - sklep internetowy Polkas Kraków

Dyrektywa ATEX to naturalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą robić produkty przyjęte do gruncie w okolicach zagrożonych wybuchem. Sprzyja to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ materiałów to niepowtarzalne z podstawowych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany pozostał w Prawu Ministra Role w myśli zasadniczych wymagań dla narzędzi i sposobów ochronnych przeznaczonych do gruncie w strefach zagrożonych wybuchem oraz faktów i reklamie pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie opisano w system szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i technologie, jakie musi robić artykuł w relacji od otoczenia w którym będzie on wykorzystywany. Należy jednakże mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi i spełniać wytyczne wychodzące z różnych obowiązujących ustaw dotyczących danego asortymentu oraz posiadać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym kierowana jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich występowania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien być szybko zrezygnowany z rynku. Przynosi to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat powiązanych z dużymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich instalacji i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na poszczególnym miejscu pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi produkty w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne wytyczne są zharmonizowane z dyrektywą ATEX. Na terenie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.