Strefy przeciwwybuchowe

Explosion protection to uchronienie przed wybuchem, które jest jednym z najważniejszych działań w powierzchniach zagrożonych takim wybuchem. W celu odpowiedniego przeciwdziałania powstania zapłonu czy wybuchu pożaru należy stworzyć dobry sposób zabezpieczeń przed eksplozją. Niniejsze rozwiązania znajdą zastosowanie przede każdym we wszelkich strefach, jakie w wszystek wyjście są zagrożone wybuchem pożaru.

Jednocześnie omawiane organizmy będą kierowane wszędzie tam, gdzie istnieją pyły wybuchowe w przemyśle. Na organizm bezpieczeństwa przed wybuchem składa się w pierwszej mierze czynnik jakim jest tłumienie wybuchu. Proces ten polega przede wszystkim na poznaniu pierwszego etapu wybuchu. Następnie należy zastosować środek, jakiego zamiarem będzie zniwelowanie wybuchu w pewnym urządzeniu. Dzięki temu eksplozja nie powtarza się i trzyma jednocześnie stłumiona zaraz po zapłonie. Wszystko to daje, że pożar nie przenosi się. Omawiany metoda jest drinkiem spośród najbardziej uniwersalnych sposobów zabezpieczenia przed wybuchem, a jeśli teraz do niego dotrze to ubezpieczenia przed jego końcami. Zmniejsza on wyniki wybuchu. Na moment ten gromadzą się takie tematy jak butle z czynnikiem gaszącym, czujniki ciśnienia, optyczne, czujniki zapylenia oraz centrale sterujące. Kolejnym czasem jest odciążanie wybuchu. Proces ten polega przede ludziom na odprowadzeniu skutków wybuchu poza ochraniane urządzenie. Dzięki temu ciśnienie wewnątrz urządzenia wraca do przeciętnego poziomu. Wśród układów odciążających wymienia się panele dekompresyjne, klapy z mechanizmem samozamykającym oraz  bezpłomieniowe układy odciążające. Tym etapem systemu zabezpieczenia przed początkiem jest odprzęganie wybuchu. Istnieje owo sposób odcinający wybuch. Jego pędem jest przede wszystkim zamknięcie rurociągów czy kanałów. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że dwie wcześniejsze metody niwelują tylko skutki pożaru. Jednak niektóre szczątkowe skutki wybuchu mogą przedostawać się przez rury i kanały co może tworzyć wtórne wybuchy, również dużo ciężkie w rezultatach. Stąd oraz system odcinający jest na punktu zapobieganie już wspomnianym wtórnym wybuchom. Przykładowo są to butle z elementem gaszącym, zawory odcinające, zasuwy odcinające, systemy odcięcia wybuchu, klapy ważne natomiast tymże odpowiednie.