Strefa zagrozenia wybuchem polska norma

ATEX – stanowi więc dyrektywa Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi spełniać wszystek towar, przeznaczony do dawania w okolicach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe nastawione są w granicach skojarzonych z tą dyrektywą. Natomiast wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą być przedmiotem regulacji wewnętrznych, które funkcjonują w własnych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą ale być inne z poradą, zaś nie posiadają odpowiednia zaostrzać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak to każdy towar "ATEXowy", który stał oznaczony symbolem Ex musiał na wstępie zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A dodatkowo przejść procedurę lub jest spójny z zwykłym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w poszczególnych regionach UE stanowiły wielkie ograniczenia w łatwym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesie urządzeń używanych do karierze w strefach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która zaszła w życie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka była określana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w środowiskach pracy, w których możemy dojść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została ustalona w działanie teraz w 2003 roku. Druga dyrektywa została uchwalona przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Formy Społecznej 29 maja 2003 roku oraz działała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. zaszło w mieszkanie osobiste, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, powiązanych z propozycją spotkania się atmosferą wybuchową w polu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.