Srodki gasnicze halony

Para wodna jest zwykle używanym środkiem gaśniczym. Bierze się ją zaledwie w mieszkaniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na prawdziwych powierzchniach nie daje pożądanych efektów. Para jest ograniczony ciężar ważny natomiast w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Przekonuje się stosowanie pary wodnej w wnętrzach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny to żyć zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną zwraca się do gaszenia pożarów, jakie mogą zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w miejscach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy zapewne być wdrażana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie wchodzą w reakcję z wodą w właściwych warunkach temperaturowych. Nie pomocne jest jednak zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w wyniku związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces palenia jest ciężki. Para wodna rozcieńcza palne gazy w przestrzeni spalania. Najbardziej sprawne i silne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która jest dostarczana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być traktowana tylko w tych miejscach, co do jakich nosi się pewność, iż nie uczestniczą w nich ludzie. Z koncentracje na szerokie ciśnienie gaśnicze para potrafiła być przykra dla zdrowia, i nawet bycia ludzkiego.