Srodek gasniczy pyrocool

Ogień jest znacznie niszczycielską siłą. Jak na domowej możliwości znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je doskonałej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć niemal całe znane nam materiały-ciała stałe, ciecze i gazy. W zależności od spalanego produktu do poskramiania pożarów łączy się różne sposoby gaśnicze.

 

Najprostszym jest tak woda. Przecież nie w dowolnym przykładzie można się nią służyć. W pożarach odnosi się i dość często piany czy proszków. Mniej znanym faktem jest wykorzystywanie pary wodnej do dławienia ognia i zapobiegania jego powtarzania się. Mniejsza popularność pary wynika chyba spośród tego, że wolno ją przyjmować jedynie w mieszkaniach zamkniętych również do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing) nie nadaje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie mieści to, że nie ważna spośród niej zarabiać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest efektywnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w pomieszczeniach dostarczających do suszenia drewna, jednak metraż tych ustawień nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na przynoszeniu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu następuje rozrzedzenie gazów palnych wznoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego rozwój, a po kilku minutach gaśnie ogień. Parę stosuje się nie jedynie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale te cieczy i gazów. Zaś w współczesnych przykładach ogień musi się szerzyć tylko na terenie zamkniętym. W kraju otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako sposób gaśniczy.