Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia za 2014

Kolei w uchwale o podatku VAT zaczynające od 1 stycznia 2015 roku sprawiły, że kasy fiskalne stały się niezbędnym elementem stanowiącym podstawę do rozliczenia działalności. A nie wszystka osoba zakładająca kampanię gospodarczą musi umieć taką kasę.

kasy fiskalne wieliczka

Zwolenia z celu posiadania kasy Kasy nie są przydatne w wypadku osób, których roczne zakupy nie przekraczają 20 tysięcy złotych, przy czym obowiązek posiadania kasy dotyczy tylko firm, które mówią sprzedaż na pracę osób finansowych i rolników. Jednocześnie firmy, które stanowią obowiązek prowadzenia rozliczeń z zastosowaniem kasy, muszą ewidencjonować każdą transakcję, do jakiej zdobyło po zakupieniu kasy. I firmy, jakie w porządku roku przekroczyły obroty w wysokości 20 tysięcy złotych, powinny zacząć ewidencjonowanie dochodów z zastosowaniem kasy po 2 miesiącach oczekując z dnia, w którym przekroczyli wspomniany limit. Kas finansowych nie muszą również mieć przedsiębiorstwa, które wykonują usługi edukacyjne, finansowe, ubezpieczeniowe oraz telekomunikacyjne. Ulga za zakup kasy Zakup kasy to koszt rzędu kilkuset złotych, jednak przedsiębiorca, który zakupi kasę fiskalną, może polegać na zwrot w wysokości do 90% wartości zakupu, przy czym wartość odliczenia nie może przekroczyć 700 złotych. Aby wygrać z takiego odliczenia, przedsiębiorca, który zakupił kasę fiskalną, musi złożyć w bliskim urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie o mieniu z kasy zanim zacznie spośród niej używać, z określonym określeniem miejsca użytkowania kasy z dokumentem zakupu kasy oraz zaświadczeniem o spełnieniu wymogów dotyczących urządzeń rejestrujących razem z ustawą o podatku VAT. Ulgę przyznaną na zakup kasy ważna jednak stracić, gdy kasa nie jest serwisowana. Zgodnie z ustawą urządzenia rejestrujące sprzedaż należy serwisować choć raz na 25 miesięcy w specjalnych serwisach. Posiadanie kasy fiskalnej połączone jest także z obowiązkiem przechowywania kopii wystawionych paragonów (przez 2 lata) oraz raportów dziennych, tygodniowych i miesięcznych (przez 5 lat), od końca roku rozliczeniowego, w którym były wydane. Oczywiście posiadacz kasy ma obowiązek wystawiania oryginalnych paragonów klientom.