Serwis kas fiskalnych torell

Kasy fiskalne serwis jest potrzebny nie tylko podczas awarii urządzeń, ale również podczas obowiązkowego przeglądu kas, a dodatkowo w punkcie kiedy rozpoczynamy i zamykamy działalność. Zgodnie z założeniem jedyną osobą, która w razie awarii kasy fiskalnej może zdobyć się jej naprawą, jest pracownik firmy serwisującej legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami. Bardzo często zdobycie uprawnień przebiega następująco:

Uprawnienia: – firma serwisująca trwa do sprzedawcy kas fiskalnych z opcją nawiązania współpracy i zawarcia umowy dealerskiej, – po uzyskaniu zgody kieruje co najmniej dwóch pracowników na szkolenie certyfikujące, które zostaje zakończone egzaminem. W terminie szkoleń serwisant zdobywa uprawnienia na pełne typy urządzeń fiskalnych, jakie spotykają się w kolekcji producenta. – po celującym zaliczeniu testów serwisant dostaje imienną i opatrzoną zdjęciem legitymację oraz swoją plombownicę do nakładania plomb na moduł fiskalny. Natomiast producent wprowadza serwisanta na listę osób, jakie są prawe do prowadzenia napraw gwarancyjnych i pozagwarancyjnych oraz odpowiednich przeglądów technicznych, a jeszcze wysyła jego dane do Urzędu Skarbowego.

Ciekawostki: Uprawnienia otrzymuje się na stan jednego roku oraz mówi ono właściwego rodzaju kasy – zakończeni kursu nie daje to serwisantowi odpowiednia do naprawy wszystkich urządzeń fiskalnych jednego producenta, a jedynie do pozbywania się usterek w wybranych modelach. Serwisant jest przymuszony do ciągłego zaczynania swoich wiedz poprzez udział w sposobach produktowych, powinien i co roku spotkać z pismem do producenta o przedłużenie terminu ważności uprawnień. Wymóg napisany w umowie dealerskiej to mienie przez jednostkę serwisującą magazynu części zamiennych, jak i narzędzi i aparatury kontrolno-pomiarowej. I serwis jest przymuszony do zaopatrywania klientów w tematy eksploatacyjne, które pochodzą z producenta. Autoryzowany serwisant, który nie przeprowadza obsługi kas fiskalnych w strukturze do tego właściwej, nie posiada odpowiednia do uprawiania serwisu także musi oddać legitymację producentowi. Serwisant może obsługiwać kasy fiskalne tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli jest człowiekiem jednostki związanej z producentem umową dealerską.