Rozwoj przemyslu a urbanizacja

Coraz większy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na dobry wynik produkcyjny, siłę i wielkość procesów w naukach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im dużo nasilony jest proces produkcyjny, tym nic powstaje ładunków, które potrzebują zostać zneutralizowane, żebym nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może sprawić do zapłonu mieszaniny gazu i powietrza przy pomocy powstałej skry a tym jednym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego modelu problemów budzą się firmy, które używają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który adresowany istnieje na wzór w sukcesie załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości łączą się duże liczbie ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do organizmu uziemienia cysterny jest wskazane już przed przystąpieniem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne dramatyczne rzeczy mają zajęcie w przypadku rur, zaworów, dmuchaw, jakie w toku produkcyjnym materiałów sypkich na efekt wibracji lub zużycia mogą zostać odizolowane od siebie i powodować zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy też duże pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie stanowią także nieuziemione pojemniki brane w ciągach mieszania i miksowania. Praktycznie każdy krok w toku produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy chodzi o załadunek materiałów do elastycznych kontenerów, lub więcej o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest obowiązkowe, ponieważ może mówić do wyładowań pomiędzy personelem i narzędziami i pojemnikami, zaś w przestrzeni zagrożonej wybuchem może wywołać do zapłonu i eksplozji.