Rozwoj pracownika etapy

Mianem szkoleń kwalifikuje się zajęcia pozwalające uzyskać, uzupełnić lub udoskonalić nauce i opinie zawodowe konieczne do czynienia danej pracy. Szkolenia kadry są zazwyczaj kursami kameralnymi, o stosunkowo niskiej frekwencji, bowiem maksymalnie stosuje w nich udział około trzydziestu osób. Jest zatem kategoria uczestników przywodząca automatycznie na naukę liczebność klasy szkolnej, a owo skojarzenie nie jest pozbawione sensu. Otóż szkolenia kadr to przecież również forma edukacji, aczkolwiek nie skierowana do dzieci i młodzieży, lecz dotycząca osób dorosłych. Cechuje się kilka sposobów szkoleń, w relacji od strony kategoryzacji:

szkolenia otwarte - są dostępne dla praktycznie każdych zainteresowanych, zaś udział w nich istnieje dodatkowy, chociaż przedsiębiorcy i mogą podawać naszych zatrudnionych na tego rodzaju szkolenia kadr, pokrywając przy tym strona kosztów partycypacji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi obecnie kampanię społeczną Inwestycja w kadry, w której wnosi do stałego podnoszenia kompetencji pracowników i udostępnia internetową bazę danych zawierającą wiedze na problem dostępnych szkoleń otwartych. szkolenia zamknięte – są organizowane pod kątem potrzeb indywidualnego podmiotu zlecenia (np. szkolenie kadr z znanej firmy), uczestnicy są stosowani na kształtowania tego stylu przez ich pracodawcę, czyli organizatora. szkolenia wewnętrzne (wewnątrzzakładowe) – przenoszą się przy wsparciu własnej kadry szkoleniowej danego zakładu pracy; szkolenia zewnętrzne – ich robienie zostaje zlecony wyspecjalizowanym firmom szkoleniowym przez organizatora, którym stanowi dom pracy. Istnieje tzw. rejestr firm szkoleniowych, (czyli niepubliczne podmioty prowadzące edukację pozaszkolną na bazie odrębnych przepisów), które powodują szkolenia dla kobiet poszukujących rzeczy i bezrobotnych finansowane ze kluczy publicznych. Wspomniane instytucje podlegają wpisowi do wykonywanego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy rejestru firm szkoleniowych.