Rodzaje gasnic co2

Pożary, które dochodzą w osobnych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze najczęściej są gaszone przy zastosowaniu pary wodnej. Parę używa się w pomieszczeniach, w jakich masę wynosi około 500 m3. Powinny więc stanowić umieszczenia szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie pewno istnieć zastosowana, ze powodu na jej wyraźnie niski ciężar właściwy, co zabiera się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Też w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej więcej jest kilka ekonomiczne i sprawne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których zużywa się parę wodną do bezpieczeństwa i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten sposób gaśniczy wiąże się i do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie mogą być ugaszone w produkcie kontaktu z wodą.

Para wodna potrafi stanowić również wykorzystywana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie ostatnim bardziej skuteczne im idealniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w dziedzinie spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w obszarze strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest stanowczo dużo skuteczny przy użyciu pary nasyconej, która udzielana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.