Pyly maki

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe istnieją najogromniejsze prawdopodobieństwo dla zdrowia grających w takim miejscu osób.

Ze powodu na zysk na wygląd zdrowia pyły dzielimy na:
– pyły drażniące,
– pyły toksyczne,
– pyły alergizujące,
– pyły kancerogenne,
– pyły zwłókniające.
Głównym działaniem w otoczeniu emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest pomocne zapobieganie przez stosowanie jednej i społecznej ochrony przeciwpyłowej.
Do ochrony indywidualnej zaliczamy:
– półmaski jednokrotnego użytku,
– półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami,
– gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami,
– hełmy i kaptury ochronne.
Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory.
Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze suche oraz mokre.
Powszechnie wykorzystywane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z powierzchnią filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre.
Komory osadnicze to drink z najlżejszych odpylaczy o niskich kosztach budowie. Cechą tego wyjścia jest mała skuteczność odpylania, dlatego przeważnie są wykorzystywane w związaniu z drugimi odpylaczami. Dużo dużą efektywnością działania cechują się odpylacze filtracyjne. Wykorzystywane w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są jedną z wybranych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w końca zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki powstające na zysk przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, jedyne rozwiązania wymagają być użyte dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą mieć certyfikat ATEX.
Wybór urządzenia odpylającego zależny jest od gałęzi przemysłu a z pewnego zagrożenia.