Program symfonia ksiegowosc i zarzadzanie firma

Jednym z najczęściej wybieranych przez przedsiębiorców programem, pozwalającym na kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem, jest program Symfonia, podzielony na wygodne moduły. Możliwość darmowego przetestowania wybranych funkcji programu przez 60 dni oraz dostosowanie programu do potrzeb i wymagań określonego przedsiębiorstwa to niewątpliwe atuty tego rozwiązania.

Najczęściej Symfonia kojarzona jest z modułem księgowym oraz modułem do prowadzenia rozliczeń kadrowo-płacowych. Takie funkcje są wykorzystywane również w biurach księgowych. Program Symfonia pozwala na samodzielne definiowanie kont oraz tworzenie własnego bilansu czy planu kont. W ramach programu Premium można korzystać m.in. z modułu Symfonia Finanse i Księgowość, przeznaczonego do rozliczeń księgowo-finansowych. Skąd tak duża popularność programu wśród księgowych? Program jest intuicyjny, pozwala również na prowadzenie rozliczeń księgowych w tych firmach, w których rok obrachunkowy nie jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

Oprócz wymienionych modułów program umożliwia również prowadzenie rozliczeń handlowych, pozwala na dokonywanie rozliczeń finansowych i przygotowywanie odpowiednich zestawień czy też ułatwia prowadzenie ewidencjonowania środków trwałych. W firmach handlowych dużym ułatwieniem jest moduł do wystawiania faktur, który jest także bezpośrednio połączony z modułem księgowym oraz modułem do zarządzania gospodarką magazynową.

Dla wielu użytkowników ważne są analizy oraz możliwość wystawiania różnego rodzaju dokumentów i deklaracji, co program również umożliwia. Jako program klasy ERP pozwala on na zarządzanie przedsiębiorstwami sektora MSP. Wraz z zakupem dostępu do programu firma zyskuje również wsparcie zarówno na poziomie aktualizacji danych, jak i poszerzania funkcjonalności systemu. Program działa na różnych systemach informatycznych, jednak zmiana systemu operacyjnego na nowszy może powodować konieczność nabycia nowej wersji programu. Producent programu firma Sage udostępnia również różnego rodzaju dodatki, które dodatkowo usprawniają pracę z programem. Dodatki są zintegrowane z wybranymi modułami i umożliwiają np. druk umów zleceń, upraszczają przesyłanie danych pomiędzy programem Symfonia a programem do obsługi rachunku bankowego czy też dokonywanie aktualizacji danych (np. kursów walut) bez ingerencji użytkownika.