Pospiech ludzi

Ogień jest niezwykle niszczycielską siłą. Jak na domowej możliwości znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je totalnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć niemal całe nasze nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacje od spalanego artykułu do poskramiania pożarów kieruje się różne środki gaśnicze. Najprostszym jest dokładnie woda. Przecież nie w każdym przykładu można się nią posługiwać. W pożarach odnosi się i dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest korzystanie pary wodnej do dławienia ognia i hamowania jego roznoszenia się. Mniejsza popularność pary wynika że z obecnego, że można ją używać tylko w wnętrzach zamkniętych również do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie przyznaje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie przykłada to, iż nie można z niej kosztować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest efektywnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach dostarczających do suszenia drewna, jednak metraż tych miejsc nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na podawaniu jej pod ciśnieniem w obszar pożaru. Dzięki temu wynika rozrzedzenie gazów palnych podejmujących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego wzrost, i po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę używa się nie wyłącznie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale te cieczy i gazów. Także w obecnych przykładach ogień musi się szerzyć jedynie na terenie zamkniętym. W rejonie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.