Plytka bezpieczenstwa

Firmy od wielu lat dostarczają szeroką ofertę rozwiązań służących do ochrony maszyn i instalacji procesowych przed uszkodzeniem, w końcu niekontrolowanego spadku lub wzrostu ciśnienia w związku. Samym z ważnych potwierdzeń tego typu są bursting discs, czyli płytki bezpieczeństwa.

Dania te spełniają analogiczną pracę jak zawory bezpieczeństwa, z obecną różnicą, iż po zadziałaniu wymagamy je nazwać. Z nowej strony, ze powodu na lżejszą konstrukcję, płytki bezpieczeństwa są o znacznie tańsze od zaworów. Co istotne, płytki potrafią być brane sam albo w kombinacji z zaworem bezpieczeństwa. W sukcesie kompletu płytka-zawór rola płytki polega na pokryciem zaworu przed korozyjnym wpływem miejsca akcji oraz zanieczyszczeniem. Rozwiązanie to pozwala zastosować tańszy zaworów o mniejszej jakości wykonania materiałowego. Płytki bezpieczeństwa charakteryzuje kompletna szczelność, odporność na zmiany ciśnienia w organizmie również bardzo długi okres bezawaryjnej pracy.
Jednowarstwowe płytki bezpieczeństwa używane specjalnie dla przeciętnych aplikacji oraz dużych ciśnień rozerwania. Płytki zostały tak skonstruowane, aby ciśnienie rozerwania stanowiło wypadkową doboru odpowiedniej grubości i siły wykorzystanego materiału. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze może dążyć do 70% nominalnego ciśnienia rozerwania. Wszystkie płytki bezpieczeństwa są ze zintegrowanym wzmocnieniem, które przeciwdziała wahaniom ciśnienia.
Trójwarstwowe płytki bezpieczeństwa w grupy przypadków używa się dla niskich, średnich, a jeszcze wysokich ciśnień pracy. Oferowane rozwiązania mogą powodować czynność przy ciśnieniu roboczym na etapie nawet 80% wartości ciśnienia rozerwania płytki. Laserowo nacięte, dane przedmioty rozerwania służą nam wysoką dokładność zadziałania łatwy również w zintegrowaniu z membraną uszczelniającą ustalają ciśnienie rozerwania. Więcej w sukcesie tak wysokich ciśnień rozerwania uzyskuj się płytki z nacięciem gwieździstym co umożliwia brak fragmentacji po zadziałaniu. W końcu uzyskania jak najlepszej dokładności zadziałania, punkty rozerwania zostały zrealizowane przy użyciu nowoczesnej technologii laserowej. Scalone wzmocnienie gwarantuje odporność na wykonanie próżni, bez powodu na kształtu płytki. Przy aplikacjach gdzie kłopotem prawdopodobnie stanowić korozja, element ulegający rozerwaniu zabezpieczony jest za pomocą membrany uszczelniającej.