Placowki gastronomiczne a kasy fiskalne

Zgodnie z prawem do końca roku 2014 podmiot, którego sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekraczała 20.000 zł rocznie, nie był zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży na kasach rejestrujących. Jak zmieniły się te przepisy? Czy kasa fiskalna w placówkach gastronomicznych jest obowiązkowa?

Od roku 2015 powyższe przepisy przestały mieć zastosowanie do osób zajmujących się prowadzeniem małych barów, lokali z przygotowywaną żywnością oraz budek z „fast foodami”. W myśl obowiązujących przepisów prawa tego nie stosuje się również wobec podmiotów świadczących usługi związane z wyżywieniem w stacjonarnych placówkach gastronomicznych. Chodzi tu również o te, które świadczą swoje usługi sezonowo. Podobna sytuacja jest w przypadku podmiotów zajmujących się przygotowywaniem żywności dla zewnętrznych odbiorców.
W związku ze zmianą przepisów w 2015 roku, na dzień dzisiejszy wszyscy podatnicy trudniący się usługami gastronomicznymi są bezwzględnie zobowiązani do wykorzystywania kasy fiskalnej przy sprzedaży. W tej sytuacji nie ma znaczenia wielkość lokalu, czy jest to ogromna restauracja, czy też mały bar, czy pracuje sezonowo czy cały rok. Znaczenia nie ma również wysokość osiąganego dochodu.
Na uwadze należy mieć fakt, że ustawodawca pomyślał o okresie na wprowadzenie takich kas w branży gastronomicznej. Dlatego też kasę rejestrującą w lokalu gastronomicznym trzeba było wprowadzić najpóźniej przed dniem 1 marca 2015 roku. Do tego dnia kasa musiała być już zafiskalizowana, zaprogramowana, gotowa do pracy, a także zgłoszona do urzędu skarbowego.  Kasa powinna również mieć zainstalowane oprogramowanie dla gastronomii, z różnymi stawkami VAT dla produktów z różnych kategorii.  Był to podstawowy warunek do skorzystania z 90% ulgi na zakup kasy rejestrującej.

W przypadku świadczenia usług gastronomicznych, jeżeli do 31 grudnia 2014 roku podatnik nie przekroczył limitu obrotów (20 000 zł), kasę fiskalną musiał wprowadzić najpóźniej w swojej działalność 1 marca 2015 roku. Jednak, gdy podatnik prowadzący małą gastronomię przekroczył limit obrotów do zwolnienia z kasy fiskalnej przed 1 stycznia 2015 roku, ale nie w grudniu tylko w listopadzie, to kasę fiskalną musiał wprowadzić do 1 lutego 2015 roku.
Na uwagę zasługuje również fakt obowiązku wprowadzania kas fiskalnych dla lokali gastronomicznych otwartych po 1 stycznia 2015 roku. Otóż w tych lokalach kasę rejestrującą należy wprowadzić w ciągu 2 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym została wykonana pierwsza usługa gastronomiczna.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl