Para wodna na rozzarzony koks

Para wodna jest powszechnie używanym środkiem gaśniczym. Wykorzystuje się ją tylko w pomieszczeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na prostych przestrzeniach nie daje oczekiwanych efektów. Para jest niski ciężar dobry a w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Przekonuje się stosowanie pary wodnej w wnętrzach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny toż być zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną.Najczęściej parę wodną łączy się do gaszenia pożarów, jakie mogą powstać w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w mieszkaniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi.Para, jako materiał gaśniczy potrafi żyć brana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie zachodzą w odpowiedź z wodą w typowych warunkach temperaturowych. Nie pokazane jest oraz zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w produktu kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu.Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces spalania jest trudny. Para wodna rozcieńcza palne gazy w przestrzeni spalania.Najbardziej wydajne i ostre jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka stanowi stosowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer.Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być używana jedynie w ostatnich miejscach, co do jakich trzyma się pewność, iż nie używają w nich wszyscy. Z pomoce na szerokie ciśnienie gaśnicze para potrafiła być dokuczliwa dla zdrowia, i nawet bycia ludzkiego.