Odpylacze kolumnowe

Odpylacz wykonany razem z informacją atex (atex dust collector) powstaje w budowie filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony jest dla przeciętnych i zdrowych instalacji odpylających z opcją rozbudowy w przyszłości.

Cięższe frakcje surowca separowane są często w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany materiał jest dostarczany poprzez przenośnik łańcuchowy w część zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania materiału na zewnątrz filtra.

Podczas normalnej pracy, zapylone powietrze jest podawane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest kierowane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są otwarte w ciągu codziennej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy trwa w momencie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, powraca do rozprężenia, co pozwala, że duże frakcje spadają na dno leja. Materiał zgromadzony w leju odpylacza jest kierowany poprzez przenośnik łańcuchowy do momentu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie materiału na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są dostarczane do rękawów filtracyjnych. Po przekroczeniu przez worki filtracyjne, czyste powietrze dochodzi do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich modułów dostaje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który pomaga oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega kierowaniu się wentylatora po zakończeniu, co sprawia maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co stanowi jednoznaczne dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co zapewniają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w klimacie jego roli (on-line) jak także po jego wyłączeniu (off-line).