Odpylacze elektrostatyczne

System odpylania znajduje zastosowanie w branżach przemysłu, biorących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej również w ciągach, gdzie niezbędne jest przesypywanie materiałów sypkich. Wznoszące się cząstki o dużo niewielkich rozmiarach są niebezpieczeństwo dla instytucji i dla zdrowia człowieka (postać z nich stanowi działanie toksyczne), stąd i skuteczne sposoby odpylania są istotny temat w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem wchodzą na prowadzenie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę miejsca i wzmacnianie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien stanowić zamontowany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wynosić nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły ale także hamować ich przenoszeniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - rodzaj urządzenia, w jakim dołącza do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej natomiast w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - włożony w pokrywie ze zwykli nierdzewnej wkład filtracyjny, urządzony w porządek oczyszczania sprężonym powietrzem położony w drzwiczkach oraz wentylator, proste są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Bardzo istotną sprawą w układach odpylających jest ich szczelność - każda dziura w produktu erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności wzoru i zagrożenia. Innym elementem drogim w budowy jest trwałość materiałów, z których zaopatrzenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe sprawiają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą wykonywać też powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.