Obslugiwanie firmy w zakresie prowadzenia magazynu

Program comarch optima handel jest jednym z modułów pozwalających przede wszystkim na obsługiwanie firmy w zakresie prowadzenia magazynu oraz fakturowania. Daje możliwość zarządzania pełną gospodarką magazynową dzięki narzędziu jakim jest automatyczna wycena magazynu. Stanowi informatyczne wsparcie w obrocie towarami.

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/kasa_fiskalna_sharp_er-a285p/

Praca na programie daje przede wszystkim możliwość administrowania gospodarką magazynową. Dzieje się to w głównej mierze dzięki korzystaniu z rozliczania kosztu własnego sprzedaży jedną z czterech metod: FIFO, LIFO, AVCO, QUAN (okresowa naliczanie kosztu własnego).
Dzięki programowi comarch optima handel można wystawiać nie tylko dokumenty handlowe, ale także magazynowe. Mowa tu przede wszystkim o takich dokumentach jak Tax Free, Intrastat, zamówienia i rezerwacje, przyjęcia i wydania zewnętrzne oraz wewnętrzne, arkusze inwentaryzacji. Oczywiście nie jest to zamknięta lista dokumentów.
Program comarch optima handel posiada bardzo wiele zalet. Przede wszystkim pozwala na prowadzeniu kilku magazynów w obrębie jednego przedsiębiorstwa. Pozwala na rozliczane kosztu własnego, które odbywa się jedną z czterech już wyżej wspomnianych metod. Pozwala na wydawanie towaru z konkretnej dostawy. Jednocześnie daje możliwość obsługiwania dokumentów zewnętrznych takich jak przyjęcia zewnętrzne czy rozchody zewnętrzne. Co oczywiste, obsługuje dokumenty wewnętrzne. Dodatkowo pozwala na przeprowadzenie w szybki i łatwy sposób inwentaryzacji. A wszystkie dokumenty zapisuje do bufora (zarówno dokumenty zewnętrzne jak i wewnętrzne).
Program comarch optima handel daje możliwość rozdzielenia funkcjonalności magazynowej od funkcjonalności handlowej. Ma możliwość kontrolowania ilości na dokumentach rozchodowych. Posiada system rabatowania oraz funkcje zamówień u dostawcy.
Stosując program cdn optima handel możemy być pewni, że uzyskam pełne informacje na temat towarów znajdujących się na magazynie. Będziemy mogli poprowadzić działania także poza granicami kraju. Wszystkie historie transakcji będą do naszego wglądu o każdej porze dnia i nocy. Zachowamy wszelkie dane i informacje o kontrahentach. Funkcja kontroli płatności przeterminowanych pozwoli nam na utrzymanie płynności finansowej firmy i nigdy nie spotkamy się z sytuacją, że w naszym magazynie zabraknie towaru. Wszelkie dostawy będą mogły być szczegółowo opisane.