Obowiazki posiadacza kasy fiskalnej

Obowiązki, jakie spadają na posiadacza kas fiskalnych, nie obejmują jedynie czynności związanych z ich zakupem i fiskalizacją. Wręcz przeciwnie, dotyczą one przede wszystkim późniejszego okresu, w którym korzystamy z danej kasy fiskalnej. Co wobec tego, należy do naszych obowiązków?

Do czego obliguje nas prawo podatkowe, w zakresie posiadania i użytkowania kas fiskalnych?

1. Paragony, paragony.

Pierwsza kwestia, to wydawanie paragonów. Słyszeliście pewnie już o akcjach nakłaniania kupujących do pobierania paragonów od sprzedawców. Skąd takie akcje? Paragon bowiem, jest dowodem, iż podatek należny Urzędowi Skarbowemu został ujęty w rozliczeniach handlowca. Brak paragonu, może wiązać się z tym, że ów podatek nie został uwzględniony. Mamy więc tu do czynienia z czymś na wzór nieuczciwości podatkowej i konkurencyjnej.

2. Raport fiskalny dobowy.

Raport fiskalny dobowy, to kolejny obowiązek, do którego zmuszony jest przedsiębiorca. Otóż, po zakończeniu każdego dnia (ale też przed rozpoczęciem handlu w dniu następnym) przedsiębiorca jest zobowiązany do sporządzenia raportu. W nim, będzie umieszczona wartość podatku, który przedsiębiorca ma uiścić właściwemu dla swojej siedziby Urzędowi Skarbowemu. Proste? Pamiętajmy, że raport ten jest wymagany w przypadku kontroli skarbowej.

3. Raport fiskalny miesięczny.

Podobnie jak w przypadku raportu dobowego, koniecznie należy sporządzić analogiczny raport miesięczny. Chodzi oczywiście o to, by uwzględnić wartość całego podatku, który musimy zapłacić za okres całego miesiąca. Do kiedy ów raport mamy sporządzić? Pod tym względem sprawa jest dosyć prosta. Raport fiskalny miesięczny, musi być sporządzony do ostatniego dnia miesiąca którego on dotyczy.

4. Książka kasy.

Korzystanie z dobrodziejstw kasy fiskalnej, wiąże się też z obowiązkiem wprowadzania wpisów do książki kasy rejestrującej. Ważne jest, aby wspomniane wpisy jak i cała książka, były przechowywane w miejscu znajdującym się w bezpośredniej bliskości kas fiskalnych. Oczywiście, wspomniane wpisy będą kontrolowane podczas przeprowadzania audytu skarbowego, wykonywanego u przedsiębiorcy przez Urząd Skarbowy.

Podsumowanie:  Kasy fiskalne wiążą się z wieloma obowiązkami. Jednak wypełniając je, mamy pewność, że działamy w pełni legalnie. Możemy to z łatwością udowodnić podczas przeprowadzenia różnych kontroli skarbowych, wykonywanych przez Urząd Skarbowy.