Modulowy program nauczania technik uslug kosmetycznych

Program Optima to sieć wielu połączonych ze sobą modułów postępujących w oparciu o tą samą bazę danych. W relacje od specyfiki określonego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program idzie w miejscu sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) dodatkowo w klasie on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub wyższy).

Program Optima pracuje tylko w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy zapoznać się z kolejnymi wymaganiami konfiguracji sprzętu multimedialnego i treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy poświęcony stanowi dla średnich i średnich przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z nowymi modułami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Pozwala na:
– ewidencjonowanie pracowników,
– rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe,
– kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu,
tworzenie korekt do zaksięgowania list pracy,
– rozliczanie umów,
– rozliczanie nieobecności połączonych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami drugimi z urzędu urodzenia dziecka,
– podział wypłaty odszkodowania na gotówkową i przelewy ze wskazaniem właściwego konta bankowego,
– rozliczanie umów podpisywanych z cudzoziemcami,
– naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych,
– generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, aneksy do umów,
– sporządzanie deklaracji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0,
– archiwizację formularzy kadrowych,
– rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę.
Moduł kadry tudzież płace posiada dodatkową funkcję jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Ważna go zintegrować z systemem Comarch ERP XL, z zespołem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie oddanych do systemu Optima da na skuteczną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z systemem Płatnik, co kupi na prowadzenie rozliczeń z ZUSem.