Mikroskop 2 lensa okuler

Urządzenia, dzięki jakim można stwierdzić znacznie niskie elementy, przyjrzeć się subtelnym detalom, często niewidocznych gołym okiem, nazywamy mikroskopami. Pierwsze mikroskopy optyczne dawały stosunkowo niskie, bo zaledwie dziesięciokrotne, powiększenie. I ponieważ nie zdobyły większego powodzenia, jako narzędzie badawcze.

Współczesna nauka, technologia poczyniła wielki postęp w branży mikroskopii i wykonała, że dziś bardzo rozpowszechnionym stawało się korzystanie z mikroskopów w wielu rzeczach. Mamy mikroskopy warsztatowe, polaryzacyjne, optyczne, holograficzne, operacyjne, fluorescencyjne, elektronowe oraz mnóstwo nowych. Specjalny rodzaj mikroskopów znalazł użycie w laboratoriach medycznych i prawdziwych. Istnieją toż mikroskopy laboratoryjne, specjalnie skonstruowane do służbie w niskim polu z obiektywem o powiększeniu 100 razy. Ich głowica umożliwia dołączenie kamery czy aparatu cyfrowego, dzięki jakim można archiwizować usunięcia z doświadczeń. Znalazły zastosowanie w dydaktyce, w akcjach laboratoryjnych i wiedzy. Wszędzie tam, gdzie koniczne są obserwacje próbek przy powiększeniach od minimum 40 razy. Używa się ich w medycynie, biologii, technice. Dzięki zastosowaniu mikroskopów laboratoryjnych możemy dokonać dokładną analizę moczu, która pozwoli na wykrycie krwinek, grzybów, kryształów czy bakterii, myślących na konkretne stany chorobowe. Bierze się je do poszukiwań histopatologicznych, w onkologii, hematologii. Weterynaria jest dzięki mikroskopom laboratoryjnym o moc skuteczniejsza w niesieniu pomocy zwierzętom. Mikroskopy są wykorzystywane do poszukiwania wody, w kryminalistyce do badania mikrośladów a także do wykrywania trucizny, jubilerstwie do wykrywania fałszywych wyrobów, czy określania wartości produktów, w restauracji zabytków, ochronie środowiska do oceny stanu ekologicznego rzek i jezior, w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, włókienniczym. W elektronice mikroskopy pomagają obserwować elementy elektroniczne, lokalizować zwarcia czy pęknięcia ścieżek. Właściwie nie ma dziedziny, która umiała się obyć bez mikroskopu laboratoryjnego.