Magnetyczny separator wiorow

Właśnie na naszym rynku odpowiedzialnych jest dużo sposobów magnetycznych, które posiadają specjalny kształt pola magnetycznego, dzięki czemu uzyskuje się bardzo wysoką siłę magnetyczną chociażby w konkretnej odległości od separatora. Siła magnetyczna wykonywana jest poprzez magnesy ferrytowe. Separatory magnetyczne nadprzenośnikowe są często do usuwania elementów metalowych z przenośników taśmowych i zsypów. Są i do pomocy urządzeń takich jak kruszarki i młyny.

 

Jakie typy separatorów wyróżniamy?
Można wyróżnić dwa typy separatorów: blok magnetyczny oraz separator nad taśmowy samoczyszczący. Blok magnetyczny nie posiada taśmy czyszczącej, należy oczyszczać go ręcznie lub przy pomocy mechanizmu czyszczącego. Ten rodzaj separatora podaje się w wypadku, gdy spodziewana ilość żelaza będzie cienka lub do ochrony poszczególnych urządzeń. Natomiast separator nadtaśmowy samoczyszczący montowany jest ponad przenośnikiem, który daje pole magnetyczne o znacznie wielkiej sił. Należy zaznaczyć, iż stanowi zatem pewnie dla środowiska pracy. Czyści się go w porządek ciągły, poprzez taśmę wynoszącą, co pozwala usuwanie niemal wszystkich części elementów metalowych. Można zakupić wersję separatora z silnikiem elektrycznym czy hydraulicznym.

Kształt i kształt
Separatory rodzi się w innych wzorach i rozmiarach, a firmy, które fascynują się ich realizacją są w stanie dobrać odpowiedni wzór i rozmiar magnesu do posiadanych technologii, kiedy i potrzeb. Żeby móc odpowiednio dobrać odpowiedni typ magnesu, wystarczy oszacować wysokość warstwy materiału, która ustala się na przenośniku. Należy też potrafić jego wielkość. Wiadomo, że im bliżej obiektów żelaznych mógłby się znajdować magnes tym zdrowsza będzie skuteczność separatora. Warto również wiedzieć o tym, że szerokość magnesu powinna odpowiadać szerokości przenośnika, na którym dostaje się ten produkt.