Leczenie za granica

Pacjenci na całym świecie poszukują nowych metod leczenia, które pozwolą im w walce z chorobą. Rozwój medycyny w świecie jest bardzo zróżnicowany. Zależy on między innymi od rozwoju gospodarki, sposobu finansowania opieki zdrowotnej (jeżeli takie finansowanie występuje) oraz najogólniej mówiąc od zamożności danego kraju.


Pacjenci z całego świata, w tym także pacjenci z Polski coraz częściej podejmują decyzję o leczeniu poza granicami kraju. Jest to możliwe w głównej mierze dzięki dyrektywie o transgranicznej opiece zdrowotnej. Dyrektywa ta stała się pewnego rodzaju furtką, która pozwala na pomoc, w razie gdy ta nie może być udzielona w kraju zamieszkania, lub gdy czas oczekiwania (na przykład na zabieg usunięcia zaćmy) jest zbyt długi.
Możliwość wyjazdu w celu uzyskania pomocy medycznej jest alternatywą, która nie zawsze możne zastać wykorzystana. Wyjazd do obcego kraju wiąże się z kosztami oraz innymi barierami, które nie rzadko są powodem do rezygnacji z wyjazdu. Jedną z takich barier jest brak znajomości języka obcego. Pacjenci bardzo często właśnie z tego powodu rezygnują z leczenie zagranicą.
Zdeterminowani pacjenci korzystają z pomocy tłumacza medycznego. Tłumacz medyczny jest osobą wykwalifikowaną, posiadającą wiedzę medyczną oraz opanował dany język obcych perfekcyjnie, również w zakresie specjalistycznego słownictwa. Tłumaczenie medyczne wykonywane jest bardzo starannie i rzetelnie, tak aby nie było źródłem nieporozumień i błędnej diagnozy.
Pacjenci najczęściej proszą o tłumaczenie badań laboratoryjnych, historii choroby oraz wyników badań specjalistycznych.
Tłumaczenie medyczne, z którym pacjent uda się do lekarza w innym kraju pozwoli na bardzo szybkie podjęcie działań ze strony kadry medycznej. Wykonywane procedury medyczne, będą trafne, a sam pacjent spokojny i pewny siebie.
Jak widać bariera językowa nie musi być powodem do rezygnacji z opieki zdrowotnej poza granicami Polski. Pomoc tłumacza medycznego jest tutaj nieoceniona, ponieważ dobre tłumaczenie medyczne możne stać się kluczem do sukcesu (czyli wyzdrowienia).
Dyrektywa o transgranicznej opiece zdrowotnej, to ogromna szansa dla wszystkich osób potrzebujących pomocy. Warto więc skorzystać z tej szansy.


Biuro Tłumaczeń Lingua Lab
Piastowska 8A, 30-211 Kraków
12 350 59 20
http://www.lingualab.pl