Ksiegowosc hybrydowa

Butla hrd jest toż specjalistyczna butla, która zaopatrzona stanowi w szybko-otwierający się zawór. Przedmiotowe butle mają w sobie środek gaśniczy, jaki jest pod stałym ciśnieniem. Budowa omawianej butli pozawala na bardzo szybkie wprowadzenie środka gaśniczego we pomieszczenie chronionego urządzenia.

Butle hrd zaczynane są przede wszystkim do ochrony przeciwpożarowej systemów w sprawy zagrożenia, na przykład jeżeli idzie o materiały łatwopalne. Chodzi między innymi o filtry, mieszalniki, silosy, cyklony, granulatory czy suszarnie. Ponadto butle można wykorzystać jako ochronę przed wybuchem aparatów, kanałów, przewodów, zbiorników, chodzi tu o miejsca, gdzie są pyły klasy ST1-ST3 oraz gazy i mieszaniny hybrydowe. Stanowi więc prawie wszystka gałąź przemysłu. Należy mieć, iż te dania pragną istnieć kupione w certyfikatach, a dobrze chodzi o sposób tłumienia wybuchu oraz bariery gaszącej. W przypadku wybuchu chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1595X. Zaś w przypadku bariery gaszącej chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1596X.

Dopuszczalna objętość butli wynosi pięć litrów. Butle wymagają istnieć zamknięte szczelną, stalową membraną. Omawiane butle w żaden możliwość nie mogą robić zagrożenia podczas prac serwisowych. Butle należy aktywować napięciem minimum 100/300V, w projekcie uniknięcia aktywacji przypadkowym napięciem. Są właśnie butle hrd o nic większej masie także w kontrakcie spośród obecnym aktywowane są proporcjonalnie większym napięciem. Typowe butle wypełnianie są proszkiem. Mieszanka tego proszku po rozpyleniu redukuje ciśnienie wybuchu. Prowadzi to przez zneutralizowanie wybuchowej atmosfery pyłowej. Tam, gdzie zastosowanie zwykłych butli proszkowych może sprawić większe straty niż korzyści, na dowód w punktach farmaceutycznych, obiektach przemysłu spożywczego, zastosowanie teraz są butle hrd. Istnieją także butle hrd wypełnione parą wodną. Zajmują one wodę o temperaturze wyższej niż temperatura wrzenia. Para wodna uważa za zadanie tłumić wybuch. Podsumowując, butle są system tłumienia wybuchu. W wszelkim organizmie hrd funkcjonują obok systemu dekompresji o odciążania wybuchu oraz systemu izolowania wybuchu.