Koradecka d bezpieczenstwo pracy i ergonomia

Systemy tłumienia wybuchów muszą zapobiec wybuchowej reakcji w jej najwcześniejszej fazie i chronić otrzymywaniu się nadciśnienia przed tym, jak wybuch może sprawić do jakiegokolwiek zniszczenia. System przeciwwybuchowy działa w przeciągu kilku milisekund od alarmu czujników ciśnieniowych lub optycznych, wykrywających tworzącą się wybuchową kulę ognia. Od razu do budów zabezpieczonej jest wstrzelony ładunek gaszący. Stłumienie wybuchu następuje zanim jeszcze wzrastające ciśnienie reakcji utleniania zdąży zniszczyć instalację.

Detektory ciśnień wykryją eksplozje w jej dużo wczesnej fazie, w tym momencie wysyłają klucz do centrali sterującej. Kontroler wysyła klucz do określonej butli, równocześnie ją aktywując. Wszystko prowadzi w okresie kilku milisekund, z wczesnej fazy wytwarzania się kuli z inicjatywy wybuch aż do czasu stłumienia eksplozji poprzez specyficzny system, który go zatrzyma.

Explosion safety to dostępne techniki, które gwarantują bezpieczeństwo przeciwwybuchowe :

Założenia przy mieniu są główną metodą zapobiegania występowaniu niebezpieczeństw, chociaż nie do tyłu mogą zapobiegać każdemu wypadkowi, jakie mają znaczenie w sztuce z dużymi mediami, a przy użyciu będących technik można zmniejszyć skutek wybuchu.

Wykwalifikowani specjaliści są w stopniu dobrać odpowiednie zabezpieczenia przed wybuchem i rozwojem ciśnienia dla instalacji procesowych w jakiejś gałęzi przemysłu. Udzielane są projekty zrobione "pod klucz" zaczynając od wczesnej fazy projektu, poprzez mocowanie i uruchomienie, aż po serwis systemów. Współczesne rozwiązania opierają się na urządzeniach czołowych światowych producentów -  konsumenci otrzymują kompleksowe i skuteczne rozwiązania dopasowywane indywidualni pod konkretną linię technologiczną. Zabezpieczane są działające już instalacje - wybierając je do ważnych przepisów.