Kasa fiskalna z kopia elektroniczna

Na pole Europy dochodzi rocznie do jeszcze dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które dopuszczają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i domów, natomiast nie rzadko jeszcze do utraty ludzkiego życia. Do początku może spowodować powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest produkowana, robiona i składowana w obecności tlenu. Największe prawdopodobieństwo atmosferą wybuchową zachodzi zwykle w punktach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich tudzież na lotniskach.Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Unii Europejskiej, a branego w centrum wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile wpadnięcia w mieszkanie dyrektywy ATEX wszystkie tego rodzaju urządzenia muszą korzystać certyfikat ATEX dodatkowo być poparte odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do używania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób postępujących w medium narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest wykorzystywana do sprzętów mających swoje źródło zapłonu, ponieważ w ich sukcesie jest ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności stałej oraz piękniejszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest wskazanym rozporządzeniem, to wśród korzyści powstających z podporządkowania się temu dobrzy można zastąpić:

zapewnienie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla ludzi w zakładach przemysłowych,ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w realizacji,zapewnienie wymaganej jakości akcesoriów do obrotu handlowego na placu Unii Europejskiej,koordynacja służb zaufania oraz higieny rzeczy oraz jednostek odpowiedzialnych.