Kasa fiskalna nauka

Popełnianie błędów to dobra rzecz. Wiedzą o tym i ustawodawcy, którzy umożliwili podatnikom skorygowanie błędnie wystawionych dokumentów sprzedażowych, a także deklaracji, bez potrzebie ponoszenia dużych konsekwencji. Możliwość taka trwa zarówno w sukcesie rejestrowania sprzedaży na kwocie fiskalnej. Kiedy ma zatem wyglądać korekta na kasie fiskalnej?

Przy sprzedaży na sprawa osób fizycznych, które nie prowadzą działalności finansowej i rolników ryczałtowych konieczne jest ewidencjonowanie każdej zgody na kasie fiskalnej i budowanie do niej paragonu. Przychody włącza się w KPiR na zasadzie raportów okresowych. Błędy powstałe przy wystawianiu paragonów fiskalnych dotyczą zwykle: wysokości podatku od artykułów także usług, daty lub kwoty sprzedaży, liczby towarów albo usług. Sprowadza się również, że rolki do waluty fiskalnej na jakich emitowane są paragony przytną się w walucie pierwszej i źle wydrukują dowód dokonanych zakupów. W sukcesu rejestrowania sprzedaży na kasie bardzo uciążliwe i ciężkie jest zatem, że transakcji zapisanej na kasie finansowej nie odda się wycofać ani poprawić przy użyciu funkcji prostych w tym daniu. Do kraju marca 2013 roku nie było jasne, w jaki rodzaj należy dokonać w wypadku wystąpienia błędu na paragonie fiskalnym. W praktyce opracowano pewne mechanizmy, których korzystanie popierały urzędy, ale działania też posiadały nieoficjalny charakter. Od 1 kwietnia 2013 roku w zdecydowaniu dotyczącym kas fiskalnych znalazły się zapisy, które oznaczają tę sprawę. Od kwietnia 2013 roku podatnicy rejestrujący sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej muszą robić dwie ewidencje - ewidencję zwrotów i reklamacji i ewidencję oczywistych błędów. Przepisy nie określają, jak powinny one robić, opisują natomiast dane, które pragną się w nich odkryć. Obie są dobrane do korygowania sprzedaży kupionej w myśli kasy, a inna z nich będzie karana w przypadku ww. błędów. W sensu anulowania paragonu konieczne jest utworzenie odpowiedniego tekstu do rejestru pomyłek obejmującego: wartość brutto i podatek źle zarejestrowanej sprzedaży, krótki opis uwagi i formy pomyłki wraz z oryginałem paragonu.