Kasa fiskalna elzab jota

Ostatnie nowości w uchwale o VAT, które zaczęły zaczynać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z zastosowaniem kasy fiskalnej wśród kolejnych grup przedsiębiorców. I chociaż nadal część przedsiębiorców jest zrezygnowana z obowiązku wydawania paragonów, to marki oferujące nasze usługi klientom jednym są zobligowane do rozliczania działalności z użyciem kas fiskalnych.

oprawa oświetlenia awaryjnego

Kto musi mieć kasę fiskalną? Kasy fiskalne są potrzebne w przedsiębiorstwach, które swoją praca stosują do osób fizycznych (B2C). I firmy, których roczne zakupy nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z serii jeśli przedsiębiorca rozpoczyna praca w trakcie trwania roku fiskalnego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym ciągu istnieje katalog działalności, jakie nie podlegają konieczności wydawania paragonów wydawanych przez kasę fiskalną.

Ulga i cele związane z byciem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie zarabiać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do indywidualnego urzędu skarbowego wraz z daniem adresu, gdzie kasa będzie brana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy zwrócić oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - techniczne i skuteczne - opisane w uchwale o podatku VAT. Wymogi formalne, które należy dokonać przed rozpoczęciem używania kasy, uzależnione są i z ulgą, którą ważna pobrać za zakup kasy. Ulga, związana z nabyciem kasy, wynosi do 90% kosztów zakupu kasy, chociaż nie więcej niż 700 zł. Posiadacz kasy musi także wspominać o jej regularnym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może wynikać rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego etapu może doprowadzić konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to jednocześnie konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom oraz przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata oczekując od zakończenia roku rozliczeniowego, w jakim stanowiły podzielone. Użytkownik kasy musi jeszcze drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - generowane przez kasę fiskalną.