Jak dbac o czyste powietrze

Powietrze stanowi istotny element dla życia każdego człowieka. Podczas oddychania do płuc wchłaniane są nie tylko substancje sprzyjające rozwojowi, ale i te negatywnie wpływające na zdrowie. Człowiek nie ma wewnętrznego filtra, który stuprocentowo pozwalałby na przefiltrowanie nieczystości znajdujących się w powietrzu, więc stan jego organizmu zależny jest od otoczenia, w którym przebywa.

Większy poziom zanieczyszczenia odczuwany jest w miastach, co spowodowane jest między innymi większą liczbą samochodów na drogach oraz ilością fabryk przemysłowych. Wieś częściej kojarzona jest z powietrzem czystym na co wpływa mniejsza ilość pojazdów i bujna roślinność. Drzewa i krzewy określane są jako naturalne oczyszczacze powietrza, które zapobiegają degradacji środowiska naturalnego. Poddawana ciągłemu rozwojowi działalność człowieka wymaga stosowania coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia i środowiska. Przykład takich działań reprezentują fabryki trudniące się przemysłem na dużą skalę, zatrudniające czasem setki ludzi. Problemem odczuwalnym obecnie w większych zakładach zajmujących się produkcją jest zapylenie powietrza, które powstaje podczas wytwarzania produktów. Zanieczyszczenia unoszące się w otoczeniu negatywnie oddziałują na zdrowie pracowników i utrudniają należyte wykonywanie obowiązków. Jednym ze sposobów na rozwiązanie tego kłopotu jest projektowanie systemów odpylania (dust extraction systems design) w miejscach pracy, w których pojawia się duża ilość zbędnego kurzu. Komplikacja taka ma miejsce między innymi w zakładach stolarskich, gdzie pył i drobne trociny drzewne oddziałują negatywnie nie tylko na pracowników, ale i urządzenia zmniejszając ich poziom funkcjonalności. Wióry stanowią nie tylko zagrożenie dla zdrowia oraz wydajności pracowników, ale również dla bezpieczeństwa zakładu. Są elementem łatwopalnym i przypadku pojawienia się iskry mogą ulec zapaleniu. Dobrze zaprojektowany system odpylania jest więc zabezpieczeniem dla pracodawcy, który nie tylko nie musi obawiać się o stan techniczny zakładu, ale i zbyt dużą liczbę zwolnień lekarskich wśród pracowników.