Instalacja oswietleniowa przeciwwybuchowa

Urządzeniami, jakie potrafimy odszukać w właściwie każdym zakładzie produkcyjnym, bez wątpienia są wyłączniki bezpieczeństwa. Mieszkają one w moc innych rodzajach dzięki czemu przyjmuje się je w bardzo szerokim zakresie. Ich ważnym działaniem jest wczesne ostrzeganie, zwłaszcza, jeżeli mowa o instalacjach przeciwwybuchowych czy przeciwpożarowych. Dają one na natychmiastowe wyłączenie bądź zachowanie maszyny, gdy zaistnieje taka potrzeba, a także uniemożliwiają jej samoczynne uruchomienie.

 

Producenci proponują wiele innych wyłączników bezpieczeństwa, zależnie od potrzeb danej aplikacji. Pierwszym rządem tychże wyłączników są wyłączniki liniowe stopu awaryjnego. Używane są one do montażu w urządzeniach, których nie ma okazje zabezpieczyć za pomocą zdejmowanych osłon maszynowych.

Inny rodzaj wyłączników bezpieczeństwa to wyłączniki pozycyjne, których obowiązkowe stosowanie nakazują dyrektywy Unii Europejskiej. Łączy się je w terenie ochrony przeciwwybuchowej maszyn i instalacji.

Istnieje też rozwiązanie wyłączników bezpieczeństwa z własnymi zaworami, które często są używane w drzwiach przesuwnych czy uchylnych. Dodają się one równie dobrze do stosowania przy osłonach bezpieczeństwa.

Na targu dostępne są także wyłączniki kontroli zbiegu taśmy i napięcia pasów, które są podawane w urządzeniach dostarczających do przenoszenia materiałów. Celem stosowania takich wyłączników jest ciągła kontrola czy stanowi jest tak naciągnięty.

Wyłączniki bezpieczeństwa są powszechnie stosowane. Dzięki nim trudny jest dostęp osób niepowołanych do strefy pracy urządzenia, w jakiej potrafi zaistnień niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a często nawet życia.