Hodowla malych zwierzat

Sam termin mięso używany istnieje na ogół w miejscu kulinarnym i jest definicję konglomeratu tkanek, z jakich kluczową jest tkanka mięśniowa, wykonywana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa ciało za sam z podstawowych składników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie konsumentom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako czynnik ludzkiego pokarmu funkcjonuje już od czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego wykazałoby się skutecznym sposobem na dostarczanie organizmowi sporych dawki energii. Prawdopodobnie doświadczenie na życie mięsa nastąpiło wtedy w czasie zlodowaceń, kiedy niestety było zdobyć pokarm roślinny i spożywanie mięsa było się jednym z głównych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez różne ruchy wegetariańskie, których ludzie uważają jedzenie przetworów mięsnych za pracę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało wykonane zwróceniem opinie na wymiary prawe i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a często zwierząt hodowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, skoro istnieje wówczas sprawa propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu wypowiada się świadome i celowe wyłączenie z codziennej diety mięsa, w obecnym ponad ryb i owoców morza.

Weganizm posiada najbardziej skuteczny odłam wegetarianizmu, który liczy na unikaniu wszystkich produktów pochodzenia zwierzęca, czy nie tylko mięsa, a i jajek, mleka i przetworów mlecznych. Istnieje więc język bycia skojarzony z dobrymi ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na placu subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się właśnie w VI wieku p.n.e., i za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej bierze się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury prawej i prawej dotyczących wegetarianizmu, nadal grupę ludzi je mięsa z tych tychże przyczyn, co w epoce lodowcowej. Zanim nie zostaną stworzone satysfakcjonujące dla użytkowników odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa jeszcze będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez duży kolej będą cieszyły się dużą rzeszą klientów.