Hem modul program

http://erp.polkas.pl/comarch-erp-optima/kadry-i-place-plus/

Program Optima to sieć wielu skojarzonych ze sobą modułów chodzących w oparciu o tą tąż podstawę danych. W współzależności od specyfiki danego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program robi w medium sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) również w kategorii on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub wyższy).

Program Optima pracuje zdecydowanie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy nauczyć się z nowymi wymaganiami konfiguracji sprzętu internetowego i treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy przeznaczony jest dla maluchach oraz małych przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z nowymi elementami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Pozwoli na:
– ewidencjonowanie pracowników,
– rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe,
– kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu,
tworzenie korekt do zaksięgowania list pracy,
– rozliczanie umów,
– rozliczanie nieobecności połączonych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami dodatkowymi z urzędu urodzenia dziecka,
– podział wypłaty wynagrodzenia na gotówkową i przelewy ze określeniem właściwego konta bankowego,
– rozliczanie umów podpisywanych z cudzoziemcami,
– naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych,
– generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, dodatki do umów,
– sporządzanie deklaracji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0,
– archiwizację formularzy kadrowych,
– rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę.
Moduł kadry zaś płace jest dodatkową pracę jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Można go złączyć z organizmem Comarch ERP XL, z zespołem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie informacjach do organizmu Optima pozwoli na skuteczną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z sposobem Płatnik, co kupi na wykonywanie rozliczeń z ZUSem.