Gaszenie pozaru w archiwum

Pożary można gasić na chwila rodzajów, wszystko zależy natomiast z pozostałych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego część i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie jest ponad czas, który upłynął od czasu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych gazów w przestrzeni spalania też na ograniczeniu stężenia tlenu do cenie, w której spalanie zatrzymuje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, znajduje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w strefie spalania. Warto także dodać, że najlepsze rezultaty gaśnicze wykonywa się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.Pożary, zachodzące w miejscach zamkniętych, dających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej wykorzystuje się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest potrzebna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna zaczynana istnieje dodatkowo do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czy do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co chwila 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie czy i zabezpieczenie miejsca pożaru z wykorzystaniem pary wodnej, będzie tymże niezwykle skuteczne, im większa będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna również składa się pomocna, jednak jedynie w miejscach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej wykorzystuje się jeszcze do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak dania elektryczne czy komputerowe.Warto pamiętać, że para jako sposób gaśniczy, nie zapewne istnieć przyjmowana na swobodnych przestrzeniach. Chociaż nie tylko. Pary wodnej nie należy wykorzystywać w sukcesach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie zwraca się też w wnętrzach, w jakich potrafi ona spowodować poparzenia znajdujących się w nich pracowników.Korzystając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną kojarzy się zarówno z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.