Gastronomia esterra rosko

Płynący z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to nazwa interaktywnego procesu szkolenia, podejmującego się za pośrednictwem technik związanych z dziedzinami psychologicznymi. Stanowi ostatnie gatunek szkolenia pracowników polegający na realizowaniu procesu decyzyjnego w kierunku odpowiadania ich potrzeb zawodowych, co pomaga jednym osobom lub przedsiębiorstwom w dynamizacji tempa rozwoju oraz umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego rodzaju zajęcia są coachowie, którzy tworzą ze znanymi użytkownikami na innych płaszczyznach np. w kontraktu spośród ich biznesem, rozwojem pracy zawodowej, a dodatkowo analizują kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z kolejnymi ludźmi.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie właściwszych decyzji, pełniejsze wykorzystywanie ich naturalnych predyspozycji, określenie naszych obowiązków oraz skupienie na optymalizacji działań idących do ich dojścia. Coaching jest proces samodoskonalenia, którego najważniejszym końcem jest poprawienie pewności siebie klienta i okazywania wsparcia w wolnym dokonywaniu zamierzonych zmian w oparciu o jego osobiste wnioski i zasoby intelektualne. Pozostałymi cechami ważnymi w ćwiczeniach dla  pracowników w sytuacji coachingu są:

coaching jest szkoleniem całkowicie dobrowolnym; coach nie posiada prawa wyznaczać klientowi żadnych woli; nie uczy ludzi, tylko umożliwia im w ciągu zapoznawania się; jest zrobiony na podstawie pytań oraz stymuluje myślenie; musi być atmosfera szacunku i akceptacji poglądów klienta; celem jest biegnięcie do konkretnego dokonywania zmian.