Ergonomia z elementami bezpieczenstwa pracy

Uruchomiona maszyna stwarza niebezpieczeństwo dla stosującego ją przepadaj wykonującego przy niej mieszkańca. Spośród obecnego powodu nastąpiła konieczność instalacji w maszynach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły oraz sposoby bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z dalekim kapitałem do zabezpieczenia maszyn i formie technologicznych, producenci organizacji i dostawcy linii technologicznych.

W Polsce dokumentem regulującym tę materię jest póz. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w historii minimalnych wymagań dotyczących zaufania i higieny praktyki w dziale użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna winna być zaopatrzona w co chwila jedno urządzenie do zatrzymywania awaryjnego, które umożliwi wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa bądź mu zapobiegnie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, iż nie będzie miał prestiżu na etap zatrzymania i nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w maszynach i ciągach technologicznych, wyłączniki krańcowe z funkcją bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (duża siła i siła na ważne warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa i wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa winien stanowić zainstalowany w publicznym i otwartym stanowisku (w powierzchniach włazów czy w drzwiach), być wskazany w środek rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło przyjść w jak najmniejszym czasie. Zatrzymanie maszyny nosi na końca zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku również zapobieganie uszkodzeniom maszyny, gdyby jej istnienie jest nieprawidłowe.