Dzialalnosc gospodarcza literatura

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane bywa zarówno w ścisłych obiektach, kiedy zaś w znacznych budynkach użyteczności publicznej i szpitalach, halach produkcyjnych i ekonomicznych. Nowe systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie pomieszczeń o poważnym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref miłych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest zbudowane w organizacji modułów i często wykorzystywane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Popularny jest każdym charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i osobę biegnąca zgodnie z jej charakterem. Oznaczenia na drugich możliwościach oświetlenia awaryjnego dzielą się tym, że osobę spotyka się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, zaś biała strzałka wskazuje kierunek wyjścia ewakuacyjnego. Istnieją różne rodzaje oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie liczy się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednakże podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są potrzebne we wszystkich obiektach użyteczności publicznej, i obiektem ich budowy jest skierowanie ludzi do pewnego wyjścia w przypadku ewakuacji. Spośród tego początku powinny stanowić idealnie widoczne, zatem w światłu ewakuacyjnym używa się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które generują dużo światła przy niższym zużyciu energii. Niewątpliwymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest krótki pobór prądu, mała liczbę napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary i liczna sprawność, duża trwałość tudzież wielka liczbę luminacji.