Dyrektywa ue stosowanie

Dyrektywa ATEX w polskim systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Odnosi się do wyrobów danych do kariery w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić rygorystyczne wymagania stosujące się nie ale do bezpieczeństwa a też do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W badaj przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a także połączone z obecnym jakieś procedury oceny w centralnej mierze związane są od stanu zagrożenia środowiska, w którym określone urządzenie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi pełnić dany produkt, by mógł być praktyczny w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo ważne zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Stanowi ich dwie. W liczbie klasie wydobywają się urządzenia, które korzysta się w podziemiach kopalni także na przestrzeniach, które potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga część stosuje się do urządzeń, które bierze się w innych miejscach, ale jakie mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludzi urządzeń grających w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej powszechne wymagania można z łatwością znaleźć w granicach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania zbliżone do rzeczy w powierzchniach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być znany, widoczny, mocny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub jedne zaopatrzenia w kierunku zapewnienia współprac z podstawowymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.